ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพนธ์ ทัศนิยม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 8
2 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
3 ไม่มีข้อมูล 3
4 สมหญิง อุ้มบุญ 2
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
7 วิจารณ์ พานิช 2
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
10 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
11 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
12 ปริญญา สันติชาติงาม 1
13 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
15 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
16 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
17 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
18 ทัศนีย์ ญาณะ 1
19 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
20 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
21 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
22 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
23 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 2
5 2552 3
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2556 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 (Routine to research : R2R) : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
2 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
4 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน
5 การใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกรักษาโรคลมชักที่ดื้อยากันชักในเด็ก
6 การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
7 สรุปการประชุม เรื่อง การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
8 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
9 โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
12 ประสบการณ์การจัดตั้งเครือข่ายวิจัยในภาคอีสาน
13 แนวคิดการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
14 วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า