ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพนธ์ ทัศนิยม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 10
2 สมบูรณ์ เทียนทอง 4
3 ไม่มีข้อมูล 4
4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
5 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
7 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 3
8 วิจารณ์ พานิช 3
9 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
10 สมหญิง อุ้มบุญ 2
11 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
12 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
13 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
14 ทัศนีย์ ญาณะ 2
15 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
16 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
17 จ.ยโสธร. โรงพยาบาลป่าติ้ว 1
18 สุพัฒน์ สมจิตรสกุล 1
19 จ.นครพนม. โรงพยาบาลนาหว้า 1
20 นิวัต อุณฑพันธุ์ 1
21 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
23 ปริญญา สันติชาติงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 2
3 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
2 ประสิทธิภาพของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการลดอาการปวดศีรษะในโรคไมเกรน
3 การใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านกะโหลกรักษาโรคลมชักที่ดื้อยากันชักในเด็ก
4 การรวบรวมบทคัดย่อ ท่านช่วยเราได้
5 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
6 โครงการประเมินแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
8 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์