ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพงษ์ ศรีแสนปาง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2544 1
3 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรค ด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS
ปี พ.ศ. 2544
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรค ด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามภาระงานของข้าราชการโรงพยาบาลโกสุมพิสัยตาม กฏ ก.พ. พ.ศ. 2552
4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ฉี่หนูในจังหวัดกาฬสินธุ์
5 การใช้เถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าในโรงพยาบาลชุมชน
6 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในบทบาทการบริการปฐมภูมิ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิต่อการจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน