ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมปอง ธรรมศิริรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis) (ปี 2)
2 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
ปี พ.ศ. 2557
3 ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
4 การพัฒนาตำหรับครีมบำรุงผิวพรรณจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย
5 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis) (ปี 2)
6 การโคลนนิ่งและการศึกษาโครงสร้างสามมิติของไลโซไซม์ชนิด G จากจรเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
7 กลไกการทำลายเซลล์แบคทีเรียและการพัฒนาใช้ประโยชน์ของ Leucrocins จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocrodylus siamensis)
8 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)
ปี พ.ศ. 2556
9 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (จินดา จันดาเรือง)
10 การศึกษาและการนำใช้ประโยชน์ทางชีวภาพของฮีโมโกลบินจระเข้
11 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของฮีโมโกบินจระเข้
12 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้
13 การพัฒนาฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ดเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
14 การพัฒนาไลโซไซม์จากไข่ขาวของไข่ไก่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอาง
15 การพัฒนาตำหรับครีมบำรุงผิวจากสารสกัดไข่ขาวของไข่ไก่และเลือดจระเข้ Development of skin lotion from chicken egg with and crocodile blood
16 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)
17 กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2555
18 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.วีระยา ภูผิวคำ เป็นผู้รับทุน
19 การศึกษากลไกการทำงานและการพัฒนาใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของ Leucrocins จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocrodylus siamensis)
20 การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนในใบ และกาบใบอ้อยระหว่างสายพันธุ์ทนแล้ง และไม่ทนแล้งโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกซ์ (Proteomics)
21 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
22 Identification of five reptile egg whites protein using MALDI-TOF mass spectrometry and LC/MS-MS analysis
23 กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2554
24 โครงการกาญจนภิเษก (คปก.) ระดับปริญญาเอก (น.ส.จิราพร เหลืองสกุลไทย)
25 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
26 กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์
27 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
28 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
29 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน (จระเข้ และตะพาบน้ำ) (เพิ่มเติม 2552)
30 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
31 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
32 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
33 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน (จระเข้ และตะพาบน้ำ) (เพิ่มเติม 2552)
34 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
35 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
ปี พ.ศ. 2553
36 การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัว และยับยั้งการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางของต้น Artocarpus Heterophyllus.
37 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้
38 การพัฒนาฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ดเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
39 การศึกษากลไกการทำงานและการพัฒนาใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพของ Leucrocins จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocrodylus siamensis)
40 การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษากลไกการทำลายเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ในรูปยาเม็ด แคปซูล หรือครีม
41 การเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนในใบ และกาบใบอ้อยระหว่างสายพันธุ์ทนแล้ง และไม่ทนแล้งโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกซ์ (Proteomics)
42 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
43 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
44 การศึกษาโครงสร้างสามมิติของ hemoglobin จระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
45 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน (จระเข้ และตะพาบน้ำ) (เพิ่มเติม 2552)
46 โครงการกาญจนภิเษก (คปก.) ระดับปริญญาเอก (นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทร)
47 การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวและยับยั้งการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางของต้น Artocarpus heterophyllus
48 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน
ปี พ.ศ. 2552
49 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) II
50 โปรติโอมิกส์ของไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน (จระเข้ และตะพาบน้ำ)
51 โครงการกาญจนภิเษก (คปก.) ระดับปริญญาเอก (น.ส.ปรียานันท์ อันวิเศษ)
52 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
53 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
54 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
55 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย [Crocodylus siamensis]
56 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย [Crocodylus siamensis]
ปี พ.ศ. 2551
57 การศึกษากลไกการทำงานของสารออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
58 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผลิตโดย Streptomyces spp.
59 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
60 การศึกษาเปบไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
61 การศึกษาเปบไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
ปี พ.ศ. 2550
62 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) III
63 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผลิตโดย Streptomyces spp.
64 การพัฒนาคุณภาพอาหารสินค้า OTOP ปลาร้าบองพร้อมบริโภคตราหมีใหญ่ กรณีศึกษา ปลาร้าบองบ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
65 การศึกษาเปบไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
ปี พ.ศ. 2549
66 การแยกให้บริสุทธิ์ ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างระดับปฐมภูมิและสายวิวัฒนาการของเอนไซม์ไลโซไซม์ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
67 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) II
ปี พ.ศ. 2548
68 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย
69 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย
70 การแยกบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างระดับปฐมภูมิ และสายวิวัฒนาการของเอนไซม์ไลโซไซม์ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
ปี พ.ศ. 2547
71 การประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง
72 การประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง
ปี พ.ศ. 2546
73 การประยุกต์ใช้โปรติโอม (Proteome) ในการประเมินสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง
74 การศึกษาเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
ปี พ.ศ. 2545
75 การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติเบื้องต้นทางเคมีและทางโครงสร้างของโปรตีนไลโซไซม์ (Lysozyme) ในไข่ขาวของตะพาบน้ำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
76 การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนจากไข่ขาวของสัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด
77 การแสดงออกและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนทนแล้งในอ้อย
78 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตโดย Trichoderma harzianum isolate T9
79 การศึกษาโครงสร้างปฐมภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของฮีโมโกลบินจระเข้
80 การทำฮีโมโกลบินจระเข้อัดเม็ด การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของฮีโมโกลบินจระเข้ และ การศึกษาสูตรในการอัดเม็ดเบื้องต้น