ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ โนพิชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
2 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของกรดคาร์บอกซิลิกบางกลุ่มในน้ำกระทอน
ปี พ.ศ. 2552
3 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
4 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วย แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปคโทรเมตรี
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาทกราฟี แมสสแปคโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในเห็ดหล่มขาวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรเมตรี
7 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในน้ำกระทอนด้วยแก๊สโครมาโทรกราฟีแมสสเปคโตรเมตรี
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกลิ่นในเห็ดหล่มขาวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรเมตรี