ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ เจริญวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2545 1
4 2544 2
5 2541 1
6 2540 1
7 2539 2
8 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การเตือนภัยสภาวะฝนตกหนักจากภาพถ่ายทางดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2C
ปี พ.ศ. 2549
2 การเตือนภัยสภาวะฝนตกหนักจากภาพถ่ายทางดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2C
ปี พ.ศ. 2545
3 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
4 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
5 การพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2541
6 การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาด้านซินนอปติคการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาด้านซินนอปติคการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
9 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
10 การสร้างแบบจำลองการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย