ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ สินธุเชาวน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 2
7 2546 1
8 2542 1
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
3 การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
4 การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
5 การจำลองแบบปัญหาของระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
7 วิธีฮิวริสติกGRASPสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
9 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
11 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2546
12 ระบบพัสดุคงคลังและการขนส่งสำหรับการเติมเต็มสินค้าหลายชนิดร่วมกันโดยใช้พาหนะที่จำกัดการบรรทุก
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ