ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ สินธุเชาวน์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
4 การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
5 การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
6 การจำลองแบบปัญหาของระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
7 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
9 วิธีฮิวริสติกGRASPสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงบดหรือย่อยหินอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
11 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
12 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
14 การศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงานในโรงสีข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2546
15 ระบบพัสดุคงคลังและการขนส่งสำหรับการเติมเต็มสินค้าหลายชนิดร่วมกันโดยใช้พาหนะที่จำกัดการบรรทุก
ปี พ.ศ. 2545
16 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ เขตอีสานตะวันออก
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ เขตอีสานตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
18 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ