ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sombat Treeprasertsuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 6
2 Thirada Thongbai 3
3 Thawee Ratanachu-ek 3
4 Voracha Mahachai 3
5 Ratha-Korn Vilaichone 3
6 Varocha Mahachai 2
7 ประเดิมชัย คงคำ 1
8 วิจิตรา คงคา 1
9 ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์ 1
10 นริศร ลักขณานุรักษ์ 1
11 ศศิพิมพ์ สัลละพันธ์ 1
12 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 1
13 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 1
14 สัญชัย พยุงภร 1
15 พุทธ เมืองไพศาล 1
16 พินิจ กุลละวณิชย์ 1
17 สติมัย อนิวรรณน์ 1
18 ทวี รัตนชูเอก 1
19 สุพจน์ พงศ์ประสบชัย 1
20 ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์ 1
21 พิเศษ พิเศษพงษา 1
22 อภิชาติ แสงจันทร์ 1
23 ศุภรัตน์ เข็มนาค 1
24 รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร 1
25 ธนัสนี สุนทรมโนกุล 1
26 Swangphong Poonsab 1
27 Bubpha Pornthisarn 1
28 Kessarin Thanapirom 1
29 Wiriyaporn Ridtitid 1
30 Fujioka, T. 1
31 Watanabe, K. 1
32 Thirapol Khuhaprema 1
33 Phonthep Angsuwatcharakon 1
34 Moriyama, M. 1
35 Rungsun Rerknimitr 1
36 Rattikorn Thungsuk 1
37 Comson Lertkupinit 1
38 Piyathida Hansomburana 1
39 Sompongse Suwanwalaikorn 1
40 Padet Vedkijkul 1
41 Somchai Luangjaru 1
42 Phadet Noophun 1
43 Chatchawan Wongjitrat 1
44 Pisit Tangkijvanich 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 1
8 2551 2
9 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาการใช้ Asia-Pacific Colorectal Cancer Risk Score และการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test) ในการช่วยตรวจคัดกรองเนื้องอก ลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นตับในผู้ป่วยตับแข็งระยะเริ่มต้นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีการตอบสนอง กับกลุ่มที่ไม่มีการตอบสนองอัตราเต้นหัวใจต่อยาเบต้าบล็อกเกอร์ในการป้องกันภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดดำขอดในหลอดอาหาร ในช่วงเวลา 3 เดือน
3 ความสัมพันธ์ของภาวะตับอ่อนคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ กับ ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการสืบค้นด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2557
4 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างระดับไมโครอาร์เอ็นเอ 34 เอในซีรั่มกับการอักเสบของตับในผู้ป่วยโรคตับคั่งไขมัน
ปี พ.ศ. 2556
5 Su1445 clinical predictors of 30 days mortality among patients with acute variceal upper gastrointestinal bleeding: multi-center prospective study in Thailand
6 การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอก ปิดสองด้าน เปรียบเทียบยา PENTOXIFYLLINE ร่วมกับยา METFORMIN กับยาหลอกในการรักษาโรคตับอักเสบจากไขมันเกาะตับ
ปี พ.ศ. 2555
7 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าพังผืดตับโดยอาศัยค่าที่วัดได้จากเครื่องไฟโบรสแกน ในกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังทั้งที่ติดเชื้อเอชไอวีและไม่ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงเวลา 1 ปี
ปี พ.ศ. 2554
8 The NAFLD fibrosis score : a prognostic predictor for mortality and liver complications among NAFLD patients
9 การใช้ระบบคะแนนบาร์ดร่วมกับการวัดความยืดหยุ่นในตับ หรือ การตรวจวัดระดับกรดไฮยาลูโรนิกในเลือด เพื่อใช้วินิจฉัยภาวะพังผืดรุนแรงจากพยาธิสภาพในตับ ของผู้ป่วยโรคไขมันเกาะตับ
ปี พ.ศ. 2553
10 Analysis of efficacy of different H-pylori Eradication regimens in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
11 Nationwide endoscopic survey of dyspepsia and H-pylori in Thailand-community-based study
12 Evaluation of different diagnostic tests for H. pylori infection in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
13 อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
14 อัตราการตรวจพบของโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในกลุ่มโรคตับอักเสบเรื้อรังที่ไม่พบสาเหตุจากไวรัสบี, ไวรัสซี และอัลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์