ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก ศิริสุนทร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Somnuk Sirisoonthorn 11
2 จีระพงษ์ ตันตระกูล 8
3 ทวี ตันฆศิริ 8
4 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 7
5 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 4
6 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 4
7 Pornpimon Kasemsakchai 3
8 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 3
9 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 3
10 สุพล อนันตา 2
11 วิมล ไสยสมบัติ 2
12 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
13 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
14 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
15 Jerapong Tontrakoon 2
16 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
17 วิม เหนือเพ็ง 2
18 อนุชา วรรณก้อน 2
19 Pavadee Aungkavattana 2
20 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 2
21 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
22 ภาวดี อังค์วัฒนะ 2
23 เอ เจ มูลสัน 2
24 กัลณกา สาธิตธาดา 2
25 Patarawan Kahawong 2
26 A.J. Moulson 2
27 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
28 Pattarawan Choeycharoen 1
29 สุขุม อิสเสงี่ยม 1
30 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
31 Udomsak Wongprachanukul 1
32 พรพิมล บุญคุ้ม 1
33 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
34 กิรณา จอมคำศรี 1
35 กมลพรรณ เพ็งพัด 1
36 พุฒิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
37 ปริญญา สมร่าง 1
38 วชิราภรณ์ เอื้อพัฒนุกูล 1
39 Sukum Eitssayeam 1
40 กมล ปานม่วง 1
41 อานนท์ ชัยพานิช 1
42 ศักดิพล เทียนเสม 1
43 รุ้งนภา ทองพูล 1
44 ชิเกทากะ วาดะ 1
45 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
46 Gobwute Rujijanagul 1
47 P. Yongsiri 1
48 Kamonpan Pengpat 1
49 Supatra Jinawath 1
50 Tawee Tunkasiri 1
51 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
52 Aree Thanaboonsombut 1
53 Narin Sirikulrat 1
54 วิชิต ศิริโชติ 1
55 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
56 อารี ธนบุญสมบัติ 1
57 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
58 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
59 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
60 Sitthisuntorn Supothina 1
61 Mana Sriyudthsak 1
62 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
63 Panya Srichandr 1
64 Thumrongrut Mungcharoen 1
65 Chantana Yuvaniyama 1
66 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
67 ฉันธนา ยูวะนิยม 1
68 กิตติชัย สมรูป 1
69 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
70 Aree Thanaboonsombut (Herabut) 1
71 Sumittra Charojrochkul 1
72 Pimpa Limthongkul 1
73 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
74 Rungnapa Tongpool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 6
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 1
8 2546 2
9 2543 1
10 2542 2
11 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ
4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
5 การพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง
6 ไออิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกที่มีค่าสูง
7 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
8 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2550
9 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
10 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้า OTOP ประเภทอาหาร
11 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาการผลิตเม็ดผงอลูมินาโดยวิธี Spray Drying
14 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
15 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาวัสดุเนื้ออลูมินา-เซอร์โคเนียสำหรับทำลูกบด
ปี พ.ศ. 2546
17 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
18 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี พ.ศ. 2543
19 การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2542
20 การสังเคราะห์ผงเซรามิกส์และฟิล์มบางเซรามิกส์โดยวิธีโซลเจล
21 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 Ceramics in Thailand
23 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
24 The effect of processing parameters on properties of Bi2GeO 5 glass ceramics
25 Ferroelectricity of (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3 - xBa(Ti0.95Zr0.05)O3 solid solution ceramics
26 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ