ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก วัฒนศรียกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมนึก วัฒนศรีกุล
- Songsak Wattanachaisaereekul
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2549 1
5 2548 3
6 2547 4
7 2544 1
8 2543 2
9 2540 1
10 2535 1
11 2533 1
12 2532 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการชุบผิวแข็งด้วยวิธีกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการต้านทานการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ผลิตในประเทศ
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสีที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
ปี พ.ศ. 2551
3 การเชื่อมวาบต่อชนเหล็กรางรถไฟต่างขนาด
4 การปรับปรุงคุณภาพด้านการชุบแข็ง ของแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนเหล็กกล้า JIS SKD61
5 การประยุกต์ใช้การเชื่อมเลเซอร์ สำหรับเครื่องประดับเงินสเตอร์ลิง 925
6 การออกแบบกระสวนเทียนหล่อ สำหรับตัวเรือนเครื่องประดับเงินสเตอร์ลิง 925 ด้วยโปรแกรม Solid Work และจำลองการไหลของน้ำโลหะ โดยโปรแกรม Conifer Cast
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสี ที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
ปี พ.ศ. 2548
8 การออกแบบและสร้างหัวโพรบประเภทกระแสไหลวนดิฟเฟอเรนเชียลเพื่อตรวจสอบแบบไม่ทำลายท่อแลกเปลี่ยนความร้อนโลหะ
9 การพัฒนาสร้างหัวตรวจสอบอุลตร้าโซนิคต้นแบบสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
10 ศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานและการสึกหรอของมีดกัดที่ผลิตในประเทศไทย
12 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
13 การศึกษาการผลิตแท่งมาตรฐานสอบเทียบการวัดความแข็งร็อคเวลล์ซี
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำข้อสะโพกเทียม ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม 316LVM โดยขบวนการหล่อ
ปี พ.ศ. 2544
15 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2543
16 การออกแบบและสร้างระบบป้อนงานแบบอัตโนมัติสำหรับการชุบผิวแข็งด้วยวิธีเหนี่ยวกระแสเหนี่ยวนำ
17 อาหารสัตว์จากกากมันสำปะหลังหมัก
ปี พ.ศ. 2540
18 เม็ดถ่านผสมสำหรับใช้ในการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็ก
ปี พ.ศ. 2535
19 การวิจัยและพัฒนางานเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยระบบเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
ปี พ.ศ. 2533
20 การวิจัยและพัฒนางานเชื่อมที่เกี่ยวข้องกับผลของการให้ความร้อนต่อการแตกร้าวของเหล็กโครงสร้างที่ทนแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2532
21 การทดลองผลิตเหล็กกล้าเครื่องจักรกล