ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก จารุดิลกกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของ TiO2-HAP ด้วยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอนเพื่อใช้ในปฏิกริยาโฟโตคะตะลิสต์
2 โครงการการศึกษาและพัฒนาฟิล์มบางTiO2 เพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
ปี พ.ศ. 2553
3 การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ขนาดนาโนด้วยวิธีอิมัลชัน (ระยะที่ 2)
4 การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน
ปี พ.ศ. 2552
5 การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ขนาดนาโนเมตรโดยวิธีอิมัลชัน (ระยะที่ 1)
6 การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2551
7 การเตรียมอนุภาค Hydroxyapatite ด้วยวิธี Colloidal Emulsion Aphrons
8 การสังเคราะห์วัสดุรูพรุน (Porous materials) ระดับนาโนด้วยการประยุกต์ใช้โซลเจลเทคโนโลยีร่วมกับสาร templates และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) (ระยะที่ 2)
9 การแยกอนุภาคฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA)
ปี พ.ศ. 2550
10 การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากอนุภาคนาโนไคโตซาน
11 การสังเคราะห์วัสดุรูพรุน (Porous materials) ระดับนาโนด้วยการประยุกต์ใช้โซลเจลเทคโนโลยีร่วมกับสาร templates และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ (VOCs)
12 การกำจัดฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) ที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2547
13 การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง
ปี พ.ศ. 2546
14 การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
15 การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนจากน้ำทิ้งของการนึ่งปลาจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋องด้วย Colloid Gas Aphrons
16 การดูดซับไอระเหยไซลีนด้วยฟองแอฟรอน
ปี พ.ศ. 2545
17 การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA
ปี พ.ศ. 2538
18 การบำบัดน้ำที่ออกจากกระบวนการสลัดจ์กัมมันต์ เพื่อใช้เป็นน้ำเติมหอทำน้ำเย็น
ปี พ.ศ. 2537
19 การบำบัดน้ำที่ออกจากกระบวนการสลัดจ์กัมมันต์เพื่อใช้เป็นน้ำเติมหอทำน้ำเย็น