ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย เทพแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2528 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณลักษณะของผู้บริหาร ปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ
ปี พ.ศ. 2550
3 ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ครูและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กับครูวางแผนการสอน