ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ชูโฉม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางปาล์มน้ำมันตามหลักการการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร
3 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น
4 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งหมากแว่น
5 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นและผ่าผลหมากสดเพื่อกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2553
6 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
7 การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2552
8 ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นหมากขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร
9 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
10 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพารา ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ปี พ.ศ. 2551
11 การออกแบบและสร้างระบบแยกเนื้อหมาก และระบบแห้ง
12 การปรับปรุงกระบวนการอบไม้ยางพาราในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2548
14 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2547
15 การออกแบบลาดดินสำหรับดินเหนียวอ่อน โดยใช้โครงข่ายสมองกล
16 การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2545
17 การออกแบบลาดดินสำหรับดินเหนียวอ่อนโดยใช้โครงข่ายสมองกล
18 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสภาวะของพื้นผิวที่ผ่านการตัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีด
ปี พ.ศ. 2544
19 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสถาวะของพื้นผิวที่ผ่านการกัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีด
20 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสภาวะของพื้นผิวที่ผ่านการตัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีด
ปี พ.ศ. 2543
21 การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2536
22 ศูนยถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและการควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 โคมไฟอบแผลฝีเย็บ
24 การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา