ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ชูชีพสกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย ชูชีพสกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการคำนวณทางวิศวกรรมโครงสร้างขั้นสูง
2 การวิเคราะห์ทางสถิตยศาสตร์ของเคเบิลใต้ทะเลในสามมิติด้วยพิกัดทรงกระบอกโดยระเบียบวิธียิงเป้า
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนามาตรฐาน มยผ. 1311-50 สำหรับการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
4 การศึกษาคุณสมบัติที่ขึ้นกับเวลาและพฤติกรรมแบบไร้เชิงเส้นของคานหน้าตัดกลวงที่ทำจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ [PWC]
5 อีลาสติคคาของคานโค้งแบบวงกลมที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ ภายใต้แรงอัดแบบติดตามการเสียรูปกระทำที่ปลาย
6 การโก่งเดาะและหลังการโก่งเดาะของโครงข้อแข็ง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลงทิศทางตามการเสียรูปด้วยโปรแกรม ABAQUS
ปี พ.ศ. 2552
7 พฤติกรรมอาคารและผลกระทบด้านราคาของโครงสร้างคอนกรีต ระบบ Slab-Column Frame เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2551
8 การวิเคราะห์พลศาสตร์ของโครงสร้างนอกชายฝั่งทะเล แบบยึดแน่น ที่มีอยู่ในอ่าวไทย โดยใช้โปรแกรม ABAQUS
9 การศึกษาพารามิเตอร์ในระบบรางความเร็วสูงด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2548
10 กลศาสตร์ของท่อลำเลียงของไหลที่ยืดหดตัวได้ในสามมิติ
11 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริม โดยระบบรากพืชแบบผสมผสาน สำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพา)