ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จอมดวง,
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย จอมดวง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
3 ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
4 การผลิตน้ำสลัดชนิดข้นลดแคลอรีเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
6 ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
7 กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของน้ำหม่อนสกัดเข้มข้นเสริมเกสรดอกไม้จากผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
8 การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
9 การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
10 การผลิตขนมขบเคี้ยวพวงกรอบเสริมบัวบก โดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2551
11 แนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียว ของบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
12 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว
ปี พ.ศ. 2543
13 การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
ปี พ.ศ. 2542
14 การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์