ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จอมดวง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย จอมดวง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
3 การผลิตน้ำสลัดชนิดข้นลดแคลอรีเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
5 กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของน้ำหม่อนสกัดเข้มข้นเสริมเกสรดอกไม้จากผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
7 การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
8 การผลิตขนมขบเคี้ยวพวงกรอบเสริมบัวบก โดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2551
9 แนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียว ของบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
10 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว