ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนธิรัก เทพเรณู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2547 3
3 2534 1
4 2532 2
5 2527 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาผลการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
2 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
5 การวิเคราะห์การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ปี พ.ศ. 2532
6 การวิเคราะห์การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงาน ศึกษาธิการอำเภอ
7 การวิเคราะห์การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
ปี พ.ศ. 2527
8 การวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การศึกษาผลการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ 3 ที่มีต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน