ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิดาภรณ์ สุระถิตย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 2
3 2543 1
4 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี
2 การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2557
3 ระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4 การจัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธ์สําหรับวัยรุ่นตามการรับรู้ของวัยรุ่น ในชนบทจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2543
5 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยและต้นทุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในบัตรประกันสุขภาพ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2541