ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงกรานต์ ศิริเดชาชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
ปี พ.ศ. 2552
2 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2551
3 การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์สนามไฟฟ้าในตัวสเตเตอร์บาร์สำหรับเครื่องจักรกลหมุนไฟฟ้ากำลัง
ปี พ.ศ. 2548
4 รายงานทางเทคนิค การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาพลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
5 การรับแรงร่วมกันระหว่างแผ่นพื้นวงกลมกับตัวกลางโพโรอิลาสติกหลายชั้น