ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 6
6 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทบทวนมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีระบบ
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์ระดับนานาชาติและระดับชาติและการพัฒนาดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
3 รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
4 การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550
5 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุติวิกฤตปัญหาสุราด้วยกฎหมาย
6 รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551
ปี พ.ศ. 2550
7 MAPPING อุปทาน : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ
8 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา : กรณีศึกษาสาวเชียร์เบียร์
9 ทำไมต้องควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง
10 รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550
11 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา
12 การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์ด้วยกฎหมาย : เอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2549
13 รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549
14 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 2 แอลกอฮอล์: ผลกระทบและมาตรการเชิงประจักษ์
15 การรณรงค์และการให้การศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาพฤติกรรมอันสืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์