ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2547 1
4 1086 5
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2 การลดอัตราการไหลสูงสุดของแม่น้ำยมโดยใช้แก้มลิง
ปี พ.ศ. 2552
3 การลดอัตราการไหลสูงสุดของแม่น้ำยมโดยใช้แก้มลิง
4 การพัฒนาวิธีการวัดค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำ และมวลสารในดินเค็มที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
5 การหาค่าสภาพนำชลศาสตร์ไม่อิ่มตัวของดินเค็ม ด้วยการเคลื่อนที่คาพิลลารีในแท่งดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 Water & Soil Management System
7 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ความเหมาะสมและการจัดการดินสำหรับการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 Water & Soil Management System
9 Cane and Sugarcane Research Portal (CSR Center Portal)
10 Water & Soil Management System