ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2552 5
4 2551 2
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 วิธีเชิงพลวัตในการวัดประสิทธิภาพและการเติบโตผลิตภาพ: การประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิตยางพาราธรรมชาติของไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ
5 ประสิทธิภาพและการเติบโตของผลิตภาพทางการเกษตรในเอเชีย
6 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
7 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
8 การวัดระดับความสุขของประชากรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินค่าประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษ
10 ประสิทธิภาพการผลิตและความไม่เท่าเทียมทางด้านรายได้ ของประเทศในเอเชีย