ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 4
2 ยศพงษ์ ลออนวล 4
3 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 4
4 อรรณพ นพรัตน์ 2
5 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
6 ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ 2
7 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
8 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
9 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
10 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
11 นิรมล สุธรรมกิจ 2
12 มาลินี ลีโทชวลิต 2
13 จำนง สรพิพัฒน์ 2
14 กำพล ประทีปชัยกูร 2
15 วรินธร สงคศิริ 2
16 อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง 2
17 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
18 สุวิทย์ เตีย 2
19 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
20 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
21 มรกต ตันติเจริญ 2
22 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
23 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
24 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
25 วินัย ประภากรเกียรติ 2
26 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
27 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง