ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภกร กตาธิการกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของวัสดุตาลโตนด
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาต้นแบบชุดการทดลองการตกอย่างอิสระ
ปี พ.ศ. 2555
3 เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนโดยเทคนิคการวัดค่าความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอก
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเซนเซอร์ไร้สาย
5 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาชุดสาธิตระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟ [Maglev TSU 02]
ปี พ.ศ. 2550
7 การสร้างเครื่องมือปฏิบัติการเพื่อศึกษากฎการแผ่รังสีของสเตฟาน-โบลต์ซมันน์
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาชุดสาธิตระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟ (Maglev TSU 02)
9 การศึกษาขอบเขตของแหล่งน้ำพุร้อน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าทางแนวดิ่ง
10 รายงานการวิจัยค่ากัมมันตภาพรังสีของตัวอย่างทรายจากบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และชายหาดสมิหลาในจังหวัดสงขลา
11 การศึกษาขอบเขตน้ำพุร้อน อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสภาพต้านไฟฟ้าในแนวดิ่ง