ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุพฤติ ถาวรยุติการต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงไปข้างหลัง : การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย
3 โครงการติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ (NTMs Watch)
ปี พ.ศ. 2552
4 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริจาคโลหิตซ้ำ
5 การแข่งขันของผู้ประกอบการรายหลักในตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับผู้หญิงประเภทสะดวกซื้อ
6 การศึกษากฎหมายค้าปลีกของไทยส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดซื้อของไฮเปอร์มาร์เก็ต
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น