ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุกฤตย์ ไทยอุดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 3
2 2548 2
3 2538 2
4 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ผลของสัดส่วนไขมันต่อน้ำมันถั่วเหลืองและเวลาในการตีปั่นไอศกรีมต่อคุณภาพของไอศกรีมนม
2 สารปนเปื้อนในอาหาร: สิ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ จริงหรือ
3 รายงานการวิจัยการพัฒนาสูตรไอศกรีมโดยใช้ไขมันและโปรตีนจากพืช
ปี พ.ศ. 2548
4 เอกสารประกอบการสอนเรื่องการประเมินผลทางประสาืทสัมผัสของอาหาร
5 รายงานการวิจัยสมบัติวิทยากระแสของไหลและโครงสร้างระดับจุลภาคของส่วนผสมพร้อมทำไอศครีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2538
6 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผลสำเร็จรูป
7 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผงสำเร็จรูป