ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอินเตอร์ลีฟสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2555
2 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
3 ผลกระทบจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมต่อระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง
5 อุปกรณ์ชดเชยสถิตระดับจำหน่ายร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเป็นแหล่งจ่ายพลังงานสำรอง
ปี พ.ศ. 2550
6 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง
7 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง