ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริเกษม ศิริลักษณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2552 2
3 2551 3
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: "ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน"
2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของการหนุนเสริมทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารกับชุมชนสำหรับนิสิตแพทย์เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพ
4 ผลการใช้โปรแกรมการดูแลตามการประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และอาการหอบกำเริบซ้ำของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคหอบหืด
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรไทย ทองพันชั่ง เสลดพังพอนและเพชรสังฆาต ต่อการทำงานของเอนไซม์ nitric oxide synthase และ cyclooxygenase-2
6 การแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตปลาส้ม
7 การพัฒนาเครื่องมือ “Blue Slip” เพื่อการบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร