ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริวรรณ เนติวรานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
3 การศึกษาคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อการแปรรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ ฟักข้าว หมากเม่า ข้าวโพดม่วง ข้าวเหนียวดำที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระ
4 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
5 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2554
6 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
7 การวิเคราะห์ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากไหมป่า
8 การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไหมป่า
ปี พ.ศ. 2553
9 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
10 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
11 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
ปี พ.ศ. 2552
12 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
13 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
14 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
16 การใช้ผลพลอยได้จากไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องโดยการบรรจุด้วยวิธีต่างๆ
18 การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องโดยการบรรจุด้วยวิธีต่างๆ