ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริลักษณ์ ธีรภูธร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 5
6 2553 2
7 2551 3
8 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
2 อุบัติการณ์ของเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ลักดูเนนซิส
ปี พ.ศ. 2558
3 การจำแนกชนิดและการตรวจหายีนดื้อยาในเชื้อกลุ่มสแตปฟิโลคอคคัส
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
5 การศึกษายีน OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
6 การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาเชื้อ Acinetobacter baumanni ที่สามารถผลิตเอนไซม์เมทาโลเบต้าแลคตาเมส
8 การศึกษายีนดื้อยา Carbapenem และผลการเสริมฤทธิ์กันของยา ในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายขนาน
9 การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase
10 การศึกษายีน  OXA Carbapenemase ในเชื้อ Acinetobacter baumannii  ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2554
11 การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์
12 การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase
13 การตรวจหาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid- mediated AmpC b-lactamase
14 การตรวจกรองหาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ plasmidmediated AmpC beta-lactamase
15 การศึกษาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ Plasmid-mediated Ampc β-lactamase
ปี พ.ศ. 2553
16 การตรวจกรองหาเชื้อ Klebsiella pneumoniae ที่สร้างเอนไซม์ plasmidmediated AmpC beta-lactamase
17 การศึกษาเอนไซม์ B-lactamase ในเชื้อกลุ่มเอ็นเทอโรแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2551
18 ความชุกของยีนที่ดื้อยา Methicillin และยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร
19 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
20 การศึกษาเอนไซม์ B-lactamase ในเชื้อกลุ่มเอ็นเทอโรแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
21 การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์