ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sirilak Chuaypanang 1
2 สุรพล สุดารา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2541 3
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2557
2 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณปากแม่น้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง.
ปี พ.ศ. 2541
3 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
4 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
5 แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเน้นกุ้งและปูวัยอ่อน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การจัดการขยะเปลือกกล้วยโดยการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ
7 ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อความหลากหลายและความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณป่าชายเลนชุมชนบ้านตะเส๊ะ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง