ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
4 เกศ พูลเจริญ 3
5 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
6 นภา ศิวรังสรรค์ 3
7 ธนาภัทร ปาลกะ 3
8 หมุดตอเล็บ หนิสอ 2
9 วิจิตร บรรลุนารา 2
10 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 2
11 ประวิตร อัศวานนท์ 2
12 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 2
13 พัสตรา เขมาวุฒานนท์ 2
14 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 2
15 ปัญชลี ประคองศิลป์ 2
16 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
17 สุวรรณา สุภิมารส 1
18 จิราภรณ์ โพธิ์เวชกุล 1
19 สุทธิ์ทิรา บัวนาค 1
20 อิสระ พลจังหรีด 1
21 พิศมัย โพธิ์เวชกุล 1
22 ขันทอง สุนทราภารศ 1
23 อาภัสรา กอบกัยกิจ 1
24 ทวีพร เกตุอร่าม 1
25 ศิวาพร ลงยันต์ 1
26 วรรนิภา เพี้ยนภักตร์ 1
27 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
28 เปรมสุดา สมาน 1
29 จันทิมา จิรนุชนาฏ 1
30 หทัยรัตน์ สังข์สมบูรณ์ 1
31 วิไล อโนมะศิริ 1
32 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
33 อภิรัก ตันศิริสิทธิกุล 1
34 ไม่มีข้อมูล 1
35 ทัศนีย์ กองแก้ว 1
36 จันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า 1
37 สมบัติ รักประทานพร 1
38 นิสา วงศ์ทางประเสริฐ 1
39 วรรณวิมล ทรัพย์ดี 1
40 โสภณ เริงสำราญ 1
41 เพ็ญ นิติกรไชยรัตน์ 1
42 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
43 ณัฐพร อุทัยรัตน์ 1
44 ศศิธร สุวรรณสนธิชัย 1
45 นิภา เตโชดำรงสิน 1
46 Sirirat Rengpipat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 6
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 4
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 2
13 2543 2
14 2542 6
15 2541 4
16 2540 4
17 2539 7
18 2537 3
19 2536 1
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
3 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2553
4 อนุภาคนาโนที่มีสมบัติการกรองรังสียูวีจากอนุพันธ์ไคโตซาน
5 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Yersinia enterrocolitica
ปี พ.ศ. 2551
7 อนุภาคนาโนที่มีสมบัติการกรองรังสียูวีจากอนุพันธ์ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2550
8 ระบบต้นแบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยการอาบรังสี จากเทคนิคการบีบพลาสมาความเข้มสูง
9 การคัดเลือกแบคทีเรียเพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระแสไฟฟ้า
10 การเตรียมโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio harveyi สายพันธุ์ 1526
11 ระบบต้นแบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยการอาบรังสี จากเทคนิคการบีบพลาสมาความเข้มสูง
12 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
13 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์
ปี พ.ศ. 2549
14 การใช้จีเอฟพีเป็นเครื่องหมายติดตามโพรไบโอติก Bacillus S11 ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
15 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
16 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์
ปี พ.ศ. 2548
17 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio alginolyticus
18 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์
19 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
ปี พ.ศ. 2547
20 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
21 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
22 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโพรไบโอติกจากแบคทีเรียกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชิงพาณิชย์ต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ
23 การกำจัดโครเมียม (เฮกซะเวเลนซ์) นิกเกิล และตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้เกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
24 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับจุลินทรีย์รวมและ Total coliforms & escherichia coli ในไก่ กุ้ง ซูริมิแช่เยือกแข็ง
25 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
26 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
ปี พ.ศ. 2544
27 การใช้แบคทีเรียเพื่อจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
28 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2543
29 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
30 เปรียบเทียบการโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ. 2542
31 การเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วย Bacillus สายพันธุ์ S11
32 เปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ : รายงานผลการวิจัย
33 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11 : รายงานผลการวิจัย
34 เปรียบเทียบการโพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
35 การใช้แลคติคแอซิคแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่
36 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพ จาก Bacillus S11
ปี พ.ศ. 2541
37 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
38 การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
39 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11
40 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11
ปี พ.ศ. 2540
41 การผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมัก 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่อง
42 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับ Total Coliforms และ Escherichia coli ในกุ้งกุลาดำแช่แข็ง
43 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
44 การใช้แลคติคแอซิคแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2539
45 การแยกเชื้อสเตรปโตคอคคัสสายพันธุ์ที่สร้างสารต่อต้านจุลชีพ จากน้ำนมดิบ
46 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
47 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
48 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
49 การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอส
50 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp.
51 การใช้แบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเสริมในอาหารกุ้ง
ปี พ.ศ. 2537
52 การสำรวจสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สชีวภาพในกากตะกอนน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมนม : รายงานผลการวิจัย
53 การเกิดแก๊สชีวภาพโดยใช้เชื้อผสมของอะซิโตเจนและเมธาโนเจน แยกจากกากตะกอนของโรงงานอุตสาหกรรมนม
54 การแยกแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตสารต่อต้านจุลชีพจากอาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2536
55 การทำเนยแข็งจากน้ำนมยูเอชทีหมดอายุและน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้หัวเชื้อแลคติกส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
56 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Yersinia enterocolitica