ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 เกศ พูลเจริญ 3
4 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
5 นภา ศิวรังสรรค์ 3
6 ธนาภัทร ปาลกะ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
8 ปัญชลี ประคองศิลป์ 2
9 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 2
10 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 2
11 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 2
12 พัสตรา เขมาวุฒานนท์ 2
13 หมุดตอเล็บ หนิสอ 2
14 วิจิตร บรรลุนารา 2
15 ประวิตร อัศวานนท์ 2
16 วิไล อโนมะศิริ 1
17 วรรณวิมล ทรัพย์ดี 1
18 นิสา วงศ์ทางประเสริฐ 1
19 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
20 ทัศนีย์ กองแก้ว 1
21 ไม่มีข้อมูล 1
22 อภิรัก ตันศิริสิทธิกุล 1
23 นิภา เตโชดำรงสิน 1
24 Sirirat Rengpipat 1
25 สมบัติ รักประทานพร 1
26 เพ็ญ นิติกรไชยรัตน์ 1
27 โสภณ เริงสำราญ 1
28 ณัฐพร อุทัยรัตน์ 1
29 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
30 ศศิธร สุวรรณสนธิชัย 1
31 สุวรรณา สุภิมารส 1
32 ขันทอง สุนทราภารศ 1
33 จิราภรณ์ โพธิ์เวชกุล 1
34 สุทธิ์ทิรา บัวนาค 1
35 พิศมัย โพธิ์เวชกุล 1
36 ศิวาพร ลงยันต์ 1
37 อิสระ พลจังหรีด 1
38 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
39 หทัยรัตน์ สังข์สมบูรณ์ 1
40 วรรนิภา เพี้ยนภักตร์ 1
41 ทวีพร เกตุอร่าม 1
42 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
43 จันทิมา จิรนุชนาฏ 1
44 อาภัสรา กอบกัยกิจ 1
45 เปรมสุดา สมาน 1
46 จันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 4
14 2541 2
15 2540 3
16 2539 7
17 2537 3
18 2536 1
19 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลา ทอกซินเอ็ม 1 ในผลิตภัณฑ์น้ำนม
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
4 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2550
6 การเตรียมโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio harveyi สายพันธุ์ 1526
ปี พ.ศ. 2549
7 การใช้จีเอฟพีเป็นเครื่องหมายติดตามโพรไบโอติก Bacillus S11 ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
8 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
9 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio alginolyticus
10 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
11 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
12 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
13 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโพรไบโอติกจากแบคทีเรียกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชิงพาณิชย์ต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ
14 การกำจัดโครเมียม (เฮกซะเวเลนซ์) นิกเกิล และตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้เกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
15 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับจุลินทรีย์รวมและ Total coliforms & escherichia coli ในไก่ กุ้ง ซูริมิแช่เยือกแข็ง
16 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
17 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
ปี พ.ศ. 2544
18 การใช้แบคทีเรียเพื่อจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
19 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2543
20 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
21 การเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วย Bacillus สายพันธุ์ S11
22 เปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ : รายงานผลการวิจัย
23 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11 : รายงานผลการวิจัย
24 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพ จาก Bacillus S11
ปี พ.ศ. 2541
25 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
26 การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ. 2540
27 การผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมัก 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่อง
28 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับ Total Coliforms และ Escherichia coli ในกุ้งกุลาดำแช่แข็ง
29 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
30 การแยกเชื้อสเตรปโตคอคคัสสายพันธุ์ที่สร้างสารต่อต้านจุลชีพ จากน้ำนมดิบ
31 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
32 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
33 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
34 การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอส
35 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp.
36 การใช้แบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเสริมในอาหารกุ้ง
ปี พ.ศ. 2537
37 การสำรวจสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สชีวภาพในกากตะกอนน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมนม : รายงานผลการวิจัย
38 การเกิดแก๊สชีวภาพโดยใช้เชื้อผสมของอะซิโตเจนและเมธาโนเจน แยกจากกากตะกอนของโรงงานอุตสาหกรรมนม
39 การแยกแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตสารต่อต้านจุลชีพจากอาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2536
40 การทำเนยแข็งจากน้ำนมยูเอชทีหมดอายุและน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้หัวเชื้อแลคติกส์