ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
4 เกศ พูลเจริญ 3
5 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 3
6 นภา ศิวรังสรรค์ 3
7 ธนาภัทร ปาลกะ 3
8 หมุดตอเล็บ หนิสอ 2
9 วิจิตร บรรลุนารา 2
10 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 2
11 ประวิตร อัศวานนท์ 2
12 บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 2
13 พัสตรา เขมาวุฒานนท์ 2
14 ฐิติพงศ์ ธนะรัชติการนนท์ 2
15 ปัญชลี ประคองศิลป์ 2
16 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 1
17 สุวรรณา สุภิมารส 1
18 จิราภรณ์ โพธิ์เวชกุล 1
19 สุทธิ์ทิรา บัวนาค 1
20 อิสระ พลจังหรีด 1
21 พิศมัย โพธิ์เวชกุล 1
22 ขันทอง สุนทราภารศ 1
23 อาภัสรา กอบกัยกิจ 1
24 ทวีพร เกตุอร่าม 1
25 ศิวาพร ลงยันต์ 1
26 วรรนิภา เพี้ยนภักตร์ 1
27 วาเลนไทน์ อินทิยศ 1
28 เปรมสุดา สมาน 1
29 จันทิมา จิรนุชนาฏ 1
30 หทัยรัตน์ สังข์สมบูรณ์ 1
31 วิไล อโนมะศิริ 1
32 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
33 อภิรัก ตันศิริสิทธิกุล 1
34 ไม่มีข้อมูล 1
35 ทัศนีย์ กองแก้ว 1
36 จันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า 1
37 สมบัติ รักประทานพร 1
38 นิสา วงศ์ทางประเสริฐ 1
39 วรรณวิมล ทรัพย์ดี 1
40 โสภณ เริงสำราญ 1
41 เพ็ญ นิติกรไชยรัตน์ 1
42 ธนิกา จินตนะพันธ์ 1
43 ณัฐพร อุทัยรัตน์ 1
44 ศศิธร สุวรรณสนธิชัย 1
45 นิภา เตโชดำรงสิน 1
46 Sirirat Rengpipat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2553 1
4 2550 1
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 1
10 2544 2
11 2543 1
12 2542 4
13 2541 2
14 2540 3
15 2539 7
16 2537 3
17 2536 1
18 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
3 ผลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการเติบโต การรอด และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio harveyi ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของ Bacillus S11 ต่อการเติบโต, การรอดชีวิต และความต้านทานต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ในหอยหวาน Babylonia areolata
ปี พ.ศ. 2550
5 การเตรียมโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio harveyi สายพันธุ์ 1526
ปี พ.ศ. 2549
6 การใช้จีเอฟพีเป็นเครื่องหมายติดตามโพรไบโอติก Bacillus S11 ในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon
7 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica กวาวเครือแดง Butea superba และกวาวเครือดำ Mucuna collettii จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยวิธีทดสอบแบบเอมส์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
8 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Vibrio alginolyticus
9 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
10 แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer
11 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
12 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโพรไบโอติกจากแบคทีเรียกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชิงพาณิชย์ต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งกุลาดำ
13 การกำจัดโครเมียม (เฮกซะเวเลนซ์) นิกเกิล และตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้เกล็ดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
ปี พ.ศ. 2546
14 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับจุลินทรีย์รวมและ Total coliforms & escherichia coli ในไก่ กุ้ง ซูริมิแช่เยือกแข็ง
15 การประเมินผลของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสที่เสริมในน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
16 การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
ปี พ.ศ. 2544
17 การใช้แบคทีเรียเพื่อจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด
18 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2543
19 การเสริมโพรไบโอติก Bacillus สายพันธุ์ S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระดับบ่อดิน : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
20 การเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ด้วย Bacillus สายพันธุ์ S11
21 เปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่ : รายงานผลการวิจัย
22 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพจาก Bacillus S11 : รายงานผลการวิจัย
23 การทำบริสุทธิ์สารต่อต้านจุลชีพ จาก Bacillus S11
ปี พ.ศ. 2541
24 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
25 การเปรียบเทียบการให้โพรไบโอติกในการเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ. 2540
26 การผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมัก 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่อง
27 เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานและวิธีรวดเร็วเพื่อการแจงนับ Total Coliforms และ Escherichia coli ในกุ้งกุลาดำแช่แข็ง
28 การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2539
29 การแยกเชื้อสเตรปโตคอคคัสสายพันธุ์ที่สร้างสารต่อต้านจุลชีพ จากน้ำนมดิบ
30 ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
31 จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเล
32 การใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมในอาหารไก่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
33 การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอส
34 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp.
35 การใช้แบคทีเรียเป็นโพรไบโอติกเสริมในอาหารกุ้ง
ปี พ.ศ. 2537
36 การสำรวจสรีรวิทยาเชิงนิเวศน์ของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สชีวภาพในกากตะกอนน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมนม : รายงานผลการวิจัย
37 การเกิดแก๊สชีวภาพโดยใช้เชื้อผสมของอะซิโตเจนและเมธาโนเจน แยกจากกากตะกอนของโรงงานอุตสาหกรรมนม
38 การแยกแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตสารต่อต้านจุลชีพจากอาหารหมัก
ปี พ.ศ. 2536
39 การทำเนยแข็งจากน้ำนมยูเอชทีหมดอายุและน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้หัวเชื้อแลคติกส์