ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
2 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
3 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
5 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอม ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
7 แนวทางการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
8 การทดสอบการแจกแจงไวบูลล์และการแจกแจงกอมเพิรตซ์ด้วยวิธีทดสอบ เทียบความกลมกลืนเมื่อข้อมูลถูกตัดทิ้งอย่างมาก