ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริมา มหัธนาดุลย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริมา มหัทธนาดุลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งสารสกัดบัวบกชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อและฤทธิ์สมานแผลในปากของน้ำยาบ้วนปาก curcumin-chitosan ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นอกกายและในกาย
ปี พ.ศ. 2560
3 ประสิทธิภาพของเจลทาเฉพาะที่สารสกัดผลยอด้วยน้ำต่อการเกิดแผลในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2559
4 ฤทธิ์ของสารเคอคูมินและสารเตทตระไฮโดรเคอคูมินในรูปสารเดี่ยวและในรูปผลิตภัณฑ์นาโนต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
5 การพัฒนาและประเมินระบบนำส่งเคอคูมินชนิดก่อแพเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชันสำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชันสำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ปี พ.ศ. 2556
9 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อแผลเปื่อยกระเพาะอาหารที่ถูกชักนำด้วยกรดแอซีติกในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2555
10 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและเจตคติต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งและการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสตรีที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-25 ปีในเขตตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2554
11 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยการเยี่ยมบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
12 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และเจตคติต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีเป็นต้นไป ในเขตอำเภอหาดใหญ่
13 ฤทธิ์ของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletin ต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่องทางเดินอาหารส่วนต้น
ปี พ.ศ. 2552
14 การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Methotrexate ของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลสงขลา
15 ฤทธิ์ของของผลยอและสารเครื่องหมายในผลยอ scopoletinต่อการเคลื่อนไหวและการอักเสบในท่อทางเดินอาหารส่วนต้นในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาระยะเวลาในการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและปัจจัยที่มีผลต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินภายหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
17 การประเมินความร่วมมือและประสิทธิภาพในการใช้คู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2544
18 ฤทธิ์การรักษาแผลกระเพาะอาหารของสาร curcumin desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin ในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2543
19 ผลของสารสกัด volatile oil จากเหง้าขมิ้นชันต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวนอกร่างกาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การเปรียบเทียบทัศนคติและความถูกต้องในการบริหารยาฉีดอินซูลินด้วยเข็มฉีดยาและปากกาชนิด NovoPen3 ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ