ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร เพียรสุขมณี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของเซซามีนต่อการป้องกันการสลายกระดูกอ่อนข้อต่อของม้าในหลอด
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตชิ้นเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้อต่อของม้าโดยใช้โครงร่างเจลาตินสามมิติร่วมกับเซลล์กระดูกอ่อนม้า
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่ส่งผลต่อการเกิดเส้นเอ็นอักเสบ (tendintis) ของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่
5 ปัจจัยจากการฝึกซ้อมที่มีผลต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบของม้าแข่งในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การเปรียบเทียบผลการออกฤทธิ์ของยาสงบประสาท ระหว่างไซลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ กับ ดีโทมิดีน ไฮโดรคลอไรด์ในล่อทางหลอดเลือดดำ
7 แคแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลจากกระดูกอ่อนช้างเอเชียในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง