ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ประดิษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นิเวศวิทยาทางน้ำของทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
2 การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดินและน้ำขึ้น-ลงบริเวณเกาะภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2561
3 Bioavailability และ การสะสม ของ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และ สังกะสี ในดินตะกอนและพืชป่าชายเลน (ลำพู และ โกงกางใบเล็ก ) ใน ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
4 โลหะปริมาณน้อยในดินตะกอนและในหอยแครงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ คณะแจ้งผลงานอยู่ระหว่างการ Review จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี พ.ศ. 2558
5 โลหะปริมาณน้อยในดินตะกอนและในหอยแครงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ คณะแจ้งผลงานอยู่ระหว่างการ Review จากผู้ทรงคุณวุฒิ