ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ดาวพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสีที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
ปี พ.ศ. 2552
2 การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติก
ปี พ.ศ. 2550
3 Behavior of the Lacquered Beetroot Cans
4 โครงการการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสี ที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
ปี พ.ศ. 2548
6 ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสังกะสีที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงิน
7 อิทธิพลของทองแดง-ซิลิกอน ต่อสมบัติทางกลของโลหะเงินสเตอร์ลิง
8 การศึกษาลักษณะข้อบกพร่องของโลหะเงินเจือทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอน จากขบวนการหล่อ Investment Casting
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
10 อิทธิพลของทองแดง-ซิลิกอน ต่อสมบัติทางกลของโลหะเงินสเตอร์ลิง
11 การศึกษาลักษณะข้อบกพร่องของโลหะเงินเจือทองแดง-สังกะสี-ซิลิกอน จากขบวนการหล่อ Investment Casting
12 ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2545
13 ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
14 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือ สำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2544
15 โครงการการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
16 การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก
ปี พ.ศ. 2543
17 การพัฒนาผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L เพื่อใช้เป็นวัสดุฝังในประเภทแผ่นเพื่อยึดตรึงกระดูก
18 การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2540
19 เม็ดถ่านผสมสำหรับใช้ในการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็ก