ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนาเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ และพืชผักโดยวิธีเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน
2 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
ปี พ.ศ. 2541
3 การพัฒนาเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ และพืชผักโดยวิธีเกษตรผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2539
4 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica
5 การวิเคราะห์ฮอร์โมนระหว่างการพัฒนาการแก่ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
ปี พ.ศ. 2536
6 การวิเคราะห์ฮอร์โมนระหว่างการพัฒนาการแก่ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
ปี พ.ศ. 2535
7 การเพาะเลี้ยงคัพภะลูกผสมของพืชผักสกุล Brassica
8 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด : แตงกวา
ปี พ.ศ. 2533
9 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แตงกวา ผักกวางตุ้งดอก และผักบุ้งจีน ภายใต้ความชื้น เริ่มต้นและภาชนะบรรจุต่าง ๆ กัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิด : แตงกวา