ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิริพร จันทร์ฉาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และปัจจัยขับเคลื่อนชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัญหาสุขภาพเท้าและรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2548
5 การดูแลเท้าเบาหวาน : การป้องกันการถูกตัดขา
ปี พ.ศ. 2542
6 การศึกษาภาวะโภชนาการผู้สูงอายุของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
7 การฝึกซ้อมของนักวิ่งเยาวชน กับการเปลี่ยนแปลงภาวะเหล็กและสมรรถภาพทางกาย