ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิรดา มาผันต๊ะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศุรดา มาพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 1
3 2550 1
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชียาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
2 การประเมินการใช้ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 การพัฒนานโยบายและระบบการติดตามค่าใช้จ่ายด้านยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพทย์แผนไทย ของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางปลาม้า
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่ประกอบไปด้วยน้ำมันที่แยกได้จากพืชในตระกูลโอชิมุมของไทย และการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรักษาสิว