ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ดา คำจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร III
ปี พ.ศ. 2554
2 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร II
ปี พ.ศ. 2553
3 การวางแผนการผลิตและการแปรรูปสุกรให้สมดุลกับความต้องการเนื้อสุกรและกำลังการผลิตของโรงงานชำแหละสุกร
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้านคงคลังต่ำสุด ด้วยวิธีการวางแผนเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
5 การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบชิ้นงานสี่เหลี่ยมมุมฉากบนเครื่องจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด
6 การจัดวางผังโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตแบบงานสั่งทำ : กรณีศึกษาโรงงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด
ปี พ.ศ. 2549
8 วิธีการจัดการสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง