ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก 11
2 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 9
3 มยุรี กระจายกลาง 5
4 อุทัย วิชัย 5
5 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 5
6 อโณทัย ตั้งสำราญจิต 5
7 อรสร สารพันโชติวิทยา 4
8 พัฒนา ศรีพลากิจ 4
9 Sakchai Wittaya-areekul 3
10 มัลลิกา ชมนาวัง 3
11 อนันต์ อุ่นอรุณ 3
12 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 2
13 ภัญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 2
14 กัญชลี เจติยานนท์ 2
15 จุรีรัตน์ ประสาร 2
16 Chureerat Prahsarn 2
17 Jittiporn Kruenate 2
18 จิตติ์พร เครือเนตร 2
19 กัญชลี เจติยนนท์ 1
20 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 1
21 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
22 กรกนก อิงคนินันท์ 1
23 ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง 1
24 นฤมล ลีลายุวัฒน์ 1
25 นวลจันทร์ พารักษา 1
26 Thanawadee Leejarkpai 1
27 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
28 Suntaree Siraratprapa 1
29 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
30 สุเจตน์ ชื่นชม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 6
6 2551 13
7 2550 9
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 2
11 2546 2
12 2545 3
13 2544 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน
3 การพัฒนาตำรับเอ็นแคปซูเลชั่นของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ล่าหนู
4 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
5 การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาตำรับเอ็นดูแคปซูเลชันของสารสกัดพริกในอนุภาคไขมันและการทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หนู
7 การทดสอบความคงตัวของตำรับสารสกัดจากใบฝรั่งรูปแกรนูลแบบระยะยาว และเมื่อผสมกับอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาวิธีการผลิตพลูคาวแคปซูลโดยควบคุมคุณภาพด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
9 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ในการชะลอการปลดปล่อยสารชีวภาพเพื่อกำจัดวัชพืช
11 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
12 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบ ประสิทธิภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย
13 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่ จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
14 การพัฒนาวิชาการผลิตพลูคาวแคปซูล โดยควบคุมคุณภาพ ด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
15 การสำรวจศักยภาพของ มะม่วง ในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
ปี พ.ศ. 2551
16 การเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดพริกไทยดำ และพริกสำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
17 (ชุดโครงการ)การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
18 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
19 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การพัฒนายาเม็ดสารสกัดพรมมิ
20 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดผสมขิง พริกไทย และดีปลี และยาเม็ดควบคุมการปลดปล่อยของสารสกัดขิง พริกไทยและดีปลี
21 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดาและยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
22 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
23 การเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดพริกไทยดำ และพริกสำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
24 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบ ประสิทธิภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย
25 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีดชนิดกักเก็บน้ำมัน สำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
26 การเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดพริกไทยดำ และพริกสำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
27 การเตรียมไมโครอิมัลชัน ของสารสกัดพริกไทยดำ และพริก สำหรับการป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
28 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จากไรโซแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
30 การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
31 การพัฒนาวิธีการผลิตพลูคาวแคปซูลโดยควบคุมคุณภาพด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
32 การพัฒนาตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
33 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
34 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
35 การพัฒนาตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
36 การพัฒนาตำรับกรานูลจากสารสกัดพริกชนิดเคลือบฟิล์ม
37 การพัฒนาตำรับยาเม็ดแบบธรรมดา และยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นจากสารสกัดพริก
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
39 การพัฒนาวัสดุปิดแผลคอมพอสิต
40 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
41 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
42 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
43 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
44 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2547
45 การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
46 การตั้งตำรับและการควบคุมคุรภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กะเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2546
47 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ด ชนิดควบคุมการปลดปล่อย
48 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2545
49 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย
50 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย
51 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ดชนิดควบคุมการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2544
52 การใช้อินโดเมทาซินชนิดกึ่งผลึกในการเตรียมยาเม็ด ชนิดควบคุมการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การพัฒนาวิธีการผลิตพลูคาวแคปซูลโดยควบคุมคุณภาพด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
54 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
55 การพัฒนาตำรับฟิล์มเคลือบกล้วยไข่จากไคโตซาน เพื่อยืดอายุการเก็บหลังการเก็บเกี่ยว