ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักดา สมกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 2
4 2546 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
2 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2558
3 วงจรแปลงผันกระแสตรงอัตราขยายสูงที่มีการแยกกราวด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
4 วงจรประจุแบตเตอรี่แบบแยกกราวด์ที่สามารถจ่ายพลังงานจากรถไฟฟ้าย้อนกลับเข้าสายส่ง (V2G) สำหรับใช้งานในระบบสมาร์ทกริด
ปี พ.ศ. 2557
5 การออกแบบและสร้างวงจรแปลงผันกระแสตรงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM
6 การสร้างเครื่องมือวัดสนามแม่เหล็กโดยใช้หลักการของ Nuclear Magnetic Resonance ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นค่าสนามแม่เหล็กมาตรฐานในพิสัยต่ำกว่า 30 mT
ปี พ.ศ. 2546
7 วงจรกรองกำลังแอกตีฟแบบขนาน 3 เฟส ที่ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล สำหรับประมาณค่ากระแสชดเชยฮาร์มอนิกส์