ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิวิมล จิตรากร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวกึ่งสำเร็จรูปและพร้อมบริโภคจากมันเทศสีม่วงและส้มโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2556
4 การปรับปรุงคุณสมบัติของสตาร์ชจากมันเทศเพื่อนำไปใช้ในการผลิตวุ้นเส้น
5 การศึกษาผลของการใช้สตาร์ชมันเทศดัดแปรเพื่อทดแทนแป้งสาลีในการผลิตเกล็ดขนมปัง
6 การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รำข้าวสมุนไพรบรรจุแคปซูล
8 การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2555
9 การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2554
10 ผลของพันธ์ ปริมาณอะไมไลส อายุการเก็บ และการหุงต้มต่อปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวเจ้าหุงสุก
11 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รำข้าวสมุนไพรบรรจุแคปซูล
ปี พ.ศ. 2552
13 สารต้านออกซิเดชันจากสารสีโมแนสคัสที่ผลิตจากปลายข้าวโดย Monascus purpureus TISTR 3080
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของพันธ์ ปริมาณอะไมไลส อายุการเก็บ และการหุงต้มต่อปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวเจ้าหุงสุก
ปี พ.ศ. 2543
15 การพัฒนาเครื่องดื่มสำเร็จรูปจากธัญพืชและผลไม้