ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการสหกิจศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองคุณภาพสูงเชิงการค้าในเขต จังหวัดสกลนครและจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการใช้เทียนดำและมะขามในอาหารไก่ไข่ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของไขกระบกและน้ำมันถั่วเหลืองทดแทนไขวัวในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้การสะสมไขมัน และการเผาผลาญพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชนในจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ในระดับชุมชน : จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2546
7 อิทธิพลของปริมาณและสัดส่วนของไขวัว กับน้ำมันถั่วเหลืองในอาหารต่อการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2545
8 อิทธิพลของปริมาณและสัดส่วนของไขวัวกับน้ำมันถั่วเหลืองในอาหารต่อการสะสมไขมัน ในซากไก่เนื้อ