ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ธนะภพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2550 1
6 2549 1
7 1086 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยเสี่ยงและการเสริมสร้างมวลกระดูกในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
3 ฤทธิ์ต้านสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ และ/หรือฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ของชีวสารที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีตีส
ปี พ.ศ. 2554
4 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระบบบริการปฐมภูมิ: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา
ปี พ.ศ. 2550
5 ความพึงพอใจและการเข้าถึงบริการปฐมภูมิของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2549
6 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิมบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม