ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศศิธร ธนะภพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยเสี่ยงและการเสริมสร้างมวลกระดูกในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
3 ฤทธิ์ต้านสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ และ/หรือฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ของชีวสารที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแอคติโนมัยซีตีส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การส่งเสริมการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพของชาวไทยมุสลิมบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนร่วม