ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาการตลาดสินค้า OTOP สู่สากล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาตลาดทองคำแปรรูปเพื่อตลาดอินเดีย
ปี พ.ศ. 2556
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มทร. รัตนโกสินทร์
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มทร. รัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
6 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทน้ำพริก จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา อำเภอดอนเจดีย์
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
8 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม