ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสมพร ปรีเปรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ครีมขัดผิวหน้าผสมเอนไซม์จากขิง
2 การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
3 การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2554
4 องค์ประกอบพื้นฐานของพอลิแซคคาไรด์จากผลพุงทะลาย )
5 องค์ประกอบพื้นฐานของพอลิแซคคาไรด์จากผลพุงทะลาย )
ปี พ.ศ. 2553
6 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
7 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
8 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2547
9 การวิเคราะห์น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวด้วยแกสโดครมาโตกราฟี
10 องค์ประกอบพื้นฐานของพอลิแซคคาไรด์จากผลพุงทะลาย
ปี พ.ศ. 2546
11 สารออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงจากกาฝากมะม่วง
ปี พ.ศ. 2545
12 การเตรียมสารสกัดแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2535
13 คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนาเจลย้อมผิวจากกระเจี๊ยบแดงและอัญชัน
15 ผลการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ร่วมกับสุคนธบำบัดต่อความปวดของกล้ามเนื้อบ่าไหล่ในผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น
16 ผลของการใช้โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียดต่อการลดความเครียด และเพิ่มความจำ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
17 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าและเส้นผมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
18 ผลของครีมพอกผสมสารสกัดจากหอมหัวใหญ่และชานอ้อยต่อแผลเป็นจากการไหม้