ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีสกุล สังข์ทองจีน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้ผงโฟมหนาแน่นต่ำเตรียมโดยเทคนิคการหลอมด้วยความร้อนและอัดรีด
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวชนิดเรเซอร์วัวร์โดยใช้ผงโฟมความหนาแน่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวฟองฟู่เคอร์คูมินอยด์
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเม็ดบีดลอยตัวจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคไออนโนโทรปิคเจลเลชั่น
6 การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนายาเม็ดลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาและประเมินยาเม็ดตอกเคลือบแตกตัวในลำไส้
8 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
9 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริริก
10 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
11 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
ปี พ.ศ. 2554
12 การพัฒนาเม็ดบีดลอยตัวจากพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคไออนโนโทรปิคเจลเลชั่น
13 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์โดยใช้พอลิเมอร์ซึ่งกระจายแบบคอลลอยด์ในน้ำเป็นชั้นเคลือบแตกได้
14 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
15 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน /
16 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริริก
18 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
19 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
20 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
21 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลา ในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
22 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่ สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนาระบบนำส่งยาลอยตัวชนิดหลายหน่วยโดยใช้สารทำให้เกิดก๊าซ
24 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบและการศึกษาภายในร่างกาย
25 การพัฒนาแคปซุลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
26 การศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนายาเม็ดลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
27 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
28 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
29 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
30 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลา การปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
ปี พ.ศ. 2551
31 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
32 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด ชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2550
33 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
34 การพัฒนาแคลเซียมเพคติเนตเจลบีชนิดกักเก็บน้ำมันสำหรับระบบนำส่งยาลอยตัวคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
35 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
36 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
37 การพัฒนาตำรับเชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
38 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2543
39 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
ปี พ.ศ. 2539
40 การพัฒนาตำรับยาน้ำเชื่อมเฟอรัสซัลเฟตและแอสคอร์บิคเอซิด