ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
2 การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลแบบสุ่มที่กำหนดขนาดได้กับการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลภาพ MPEG-4 บนช่องสัญญาณแบบ Rician บล๊อกเฟดดิง
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว
4 การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพของการสลับลำดับข้อมูลแบบคอนโวลูชันนอลในระบบสื่อสารแบบไร้สายข้อมูลภาพแบบ MPEG-4
5 การถอดรัหัสช่องสัญญาณแบบแม็บซึ่งปรับค่าได้สำหรับระบบการส่งภาพ - 4ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2551
6 การถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียลริงคอนโวลูชั่นเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลภาพในช่องสัญญาณไร้สาย
7 การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลที่ใช้กับการเข้ารหัสแบบเทลิสริงคอนโวลูชันเพื่อการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 ผ่านช่องสัญญาณไร้สาย
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคมแบบไร้สาย ยุคที่ 3