ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศราวุฒิ อารีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
2 การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์
ปี พ.ศ. 2554
3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการตีตราทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการจัดทำสารานุกรมตะวันออกกลาง
5 โครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ : พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม
ปี พ.ศ. 2550
6 รัฐกับสังคมในซาอุดิอาระเบีย
7 สันนิบาติอาหรับ [Arab League]
8 สันนิบาติมุสลิมโลก
ปี พ.ศ. 2549
9 ทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยต่ออิหร่านยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
10 อิสลามกับปัญหาความมั่นคงใหม่